GENERAL SOCIOLOGY

12 CFU - 1° Semester

Teaching Staff

ROBERTO VIGNERA - Module CULTURA E SOCIETÀ - SPS/07 - 3 CFU
ROBERTO VIGNERA - Module ISTITUZIONI E MUTAMENTO SOCIALE - SPS/07 - 3 CFU
ROSALIA CONDORELLI - Module DIFFERENZIAZIONE E DISUGUAGLIANZA - SPS/07 - 3 CFU
ROSALIA CONDORELLI - Module INCLUSIONE E INTEGRAZIONE SOCIALE - SPS/07 - 3 CFUOpen in PDF format Versione in italiano